Asr-ı Saadetten diğer uygarlıklara, Selçukludan Osmanlıya, Osmanlıdan da günümüz mimarisine gelenek haline gelen kadim sanatımızı temsil etmekten dolayı gururluyuz. Çıtakari sanatını geleneksel olarak tavan kaplama, geleneksel Türk evi süslemeleri, cami duvar süslemeleri, ahşap kaplama sanatı, tarihi çeşme, türbe ve yapı süslemeleri, restorasyonlar gibi hizmetlerimizle bugüne uyarlayarak yaşatıyoruz.

Back to top

Çıtakari nedir sorusunun en genel cevabı ahşap çıtalar ile yapılan tavan süslemesi diyebiliriz. Bunu daha anlaşılır kılmak adına biraz açacak olursak; ahşap çıtaların bir araya gelerek oluşturduğu motiflerin düz tavanlar üzerine çakılarak veyahut yapıştırılarak uygulanmasıdır. Çıtaların kalınlıkları 1,5 – 2 cm. arasında değişiklik gösterebildiği gibi çıta kenarlarına profil veya kordon açılmışta olabilir.

Genel olarak tasarımlar farklılık göstersede geçmişimizde Çıtakari tekniği ile yapılan tavan süslemeleri oldukça yaygın olarak kullanılmıştır. Çıtakari tekniğinin temelinde ekseriyetle geometrik formlar vardır. Buna istinaden düz şekildeki çıtaların baklava dilimi oluşturacak şekilde konumlandırılması en yaygın olanıdır.

Tavanların göbeklerinde ahşaptan bezenmiş daha yoğun ve daha fazla özen gerektiren sekizgen, ongen, onikigen veyahut farklı sayıda dilimlerden meydana gelen geometrik yıldızlarda oldukça yaygın bulunmaktadır.
Geçmişe baktığımızda Çıtakaritekniğinin evlere, mescitlere, cami tavan ve çatı saçaklarına uygulandığını görsekte günümüzde evlerden çok cami ve mescitlere uygulanmaktadır.